Photo Spotlight
Editorial

MARAMONG SALAMAT

Ka pinkamarakong pasalamat, siyempre, ay sa mga kasimanwang asa Bantoon nak nagbuhos it inra kusog ag kainggwahan sa pagprepara it banwa sa pag-abot it mga kasimanwa ag mga bisita ag sa paghanra it mga programa. Mabuhi kamo! Kaling ruyogan natong kali sa pangkalibutang yawayawa ay halar sa inro, halin sa mga tagipusoong ka kasadya ag pasasalamat ay nagyayapaw.


Read more

Event News

Flores de Mayo: Turnohan by Barangay Pushes Through

Finally, a week into the rainy month of May, Turnohan by Barangay pushes through. Dayon ka Turnohan!

MAY-2008 Read more

Balogo Beach is the Best!

Balogo Beach was awarded as the Best Developed Tourist Site for 2008 in the recently concluded search sponsored by Silak.

MAY-2008 Read more

Khale - Ms. Banton; Christine, Marian Joy - Runner-ups

Khale - Ms. Banton; Christine, Marian Joy - Runner-ups

APR-2008 Read more

Six Candidates Join Search for Miss Banton

Six young ladies joined the Search for Miss Banton. They are Zaree Khale Fetalvero Famadico (Togbongan), Bernadette F. Fabro (Toctoc), Cyrene Irish Feudo Fabul (Poblacion), Micah F. Caballero (Mainit), Marianne Joy Fegalan (Lagang) and Chirtine Fabon Fadriquela (Nasunogan).

FEB-2008 Read more

Messages

MESSAGES

lyndon

MESSAGE

I convey my warmest greetings to our people in Banton, Romblon led by their dynamic Mayor, Hon. Jory F. Faderanga, in the celebration of the Balik Banton 2008 and the 386th Founding Anniversary of the Municipality of Banton on 9-11 April 2008.

Read more

Souvenir Program Articles

webstaff

A Glimpse of the Pre-Hispanic Banton

Before the Spaniards re-discovered the Philipppines in 1521, and before Banton was reached by Martin de Goite the master- of Camp of Miguel Lopez de Legaspi in May 10, 1570, Chinese traders named the islands of Banton, Simara and Sibale as Osigun (Medrana 2005)

Read more


BATCH JAMMING

jammers

Nag-jamming ba talaga kayo ng batch mo?

Kung OO, dito mo ilagay sa Section na ito ang mga ebidensya... a eh, pictures pala! pwede ring konting estorya o kaya'y konting kwela!

Read more

Updates